Trần văn hiếu
  • Hội thảo Profibus năm 2011
  • Hội thảo năm 2012 CĐN Số 8
  • Hội thảo Năm 2012 ở Thủ Đức
  • Hội thảo đầu tiên năm 2011
  • Đại hội đoàn Trường :)
  • Họp Offline ngày 05.01.2013
Tiểu sử cá nhân
 
Họ và tên : Trần Văn Hiếu
Biệt danh : Tran_hieu0983
Sinh ngày :02/07/1987
Chuyên môn : Kỹ sư Tự động hoá
Nghề nghiệp : Giáo viên
Nơi làm việc : Trung tâm Cơđiện tử, Trường TCN - KTCN Hùng Vương.

Quá trình học tập, nghiên cứu, làm việc

- Năm 2005 - 2010 : KhoaĐiện -Điện tử, TrườngĐH BK TP.HCM
- Tháng 7/2010 -đến nay : Giáo viên tại Trung tâm CĐT, Trường TCN - KTCN Hùng Vương.
- Tháng 3/2011 : Thành lập diễn dàn PLC Việt Nam.
- Năm 2011 - 2012 : Tổ chức các hội thảo kỹ thuật về TIA Portal, PLC S7 - 1200, Hướng dẫn lập trình PID, PLC S7 - 1200 và giải phápđiều khiển từ xa - mạng không dây - Webserver.
- Tham gia khoá học thiết kế, chẩn đoán lỗi hệ thống mạng Profibus do Siemens Việt Nam tổ chức.
- Tham gia khoá học về Tia Portal, PLC S7 - 1200 do Siemens tổ chức.
- Biên soạn sách PLC S7 - 300 với hệ thống MPS.
- Biên soạn sách PLC S7 - 300 với TIA Portal.
- Biên soạn sách PLC S7 - 1200.
- Biên soạn sách thiết kế hệ thống SCADA : Cơ bản (hoàn thành) và C - Code ( đang tiến hành).
 
Kinh nghiệm
 
- Giáo viên TT CĐT Trường TCN - KTCN Hùng Vương từ Tháng 7/2010 - đến nay.
- Tổ chức các hội thảo kỹ thuật. (Bắt đầu năm 2011)
- Chẩn đoán và xử lý lỗi hệ thống mạng truyền thông Profibus tại Xi Măng Công Thanh 2011.
- Đào tạo cho đội ngũ kỹ thuật Việt Sô Petro về PLC S7 - 300 và Scada theo cộng tác với Tân Quang Minh năm 2012.
- Đào tạo cho đội ngũ kỹ thuật Bia Sài Gòn về PLC S7 - 300 và Scada năm 2012.
- Đào tạo cho đội ngũ kỹ thuật Thép Miền Nam về PLC S7 - 300 và hệ thống mạng truyền thông Profibus năm 2012.
- Đào tạo cho đội ngũ kỹ thuật Điện Việt Nam về PLC S7 - 1200.
- Tư vấn, Thiết kế nâng cấp hệ thống Scada tại San Miguel Hormel năm 2012. Đưa vào thử nghiệm giai đoạn 1.
- Lập trình cho hệ thống xử lý chiết rót nước tại Bia Sài Gòn Đắk Lắk  năm 2013.
- Xử lý hệ thống HMI tại nhà máy Pepsico. Tháng 5 năm 2013.
.....
  
Năng lực:
 
- Lập trình PLC Siemens ( S7 - 200/300/1200 ( Tia Portal), Logo).
- Lập trình PLC Mitsubishi (FX).
- Lập trình PLC Twido.
- Thiết kế hệ thống Scada, HMI với Wincc và Winccflexible.
- Thiết kế webserver với PLC S7 - 1200.
- Lập trình giao tiếp, chẩn đoán và xử lý lỗi PLC, Mạng truyền thông Profibus, Profinet.
- Đào tạo theo yêu cầu nhà máy, đọc code theo yêu cầu.
- Nghiên cứu, dịch tài liệu và chuyển giao theo yêu cầu.
- Khả năng làm việc nhóm và độc lập.
- Khả năng giao tiếp tốt.
- Kỹ năng quản lý nhóm nghiên cứu, dự án.